دانلود خلاصه کتاب روانشناسی شناختی دکتر حسین زارع و دکتر علی اکبر شریفی

دسته بندي : عمومی » گوناگون
📚 جزوه یا خلاصه: روانشناسی شناختی
🖊 مولف: دکتر حسین زارع و دکتر علی اکبر شریفی

نام فایل:خلاصه کتاب روانشناسی شناختی دکتر حسین زارع و دکتر علی اکبر شریفی

فرمت فایل:pdf باکیفیت بالا

تعداد صفحات فایل:63 صفحه

دانشجویان و کاربران گرامی محتوای فایل خلاصه کتاب روانشناسی شناختی اثر دکتر حسین زارع و دکتر علی اکبر شریفی کاملترین جزوه حال حاضر در فرمت فایل pdf با کیفیت عالی تهیه و تدوین گردیده است.

قسمتی از فایل:

 فصل اول: مقدمهای بر روانشناسی شناختی  درک علمی ذهن انسان، یکی از بزرگترین چالشهای فکری دورههای مختلف و عصر حاضر است.  حیات انسان و جامعه، وابسته به کارکردهای مغزی اوست.  علومی همچون روانشناسی شناختی، عصبشناسی، فلسفه ذهن، زبانشناسی، انسانشناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی به ماهیت فعالیتهای ذهنی مانند تفکر، طبقهبندی و فرآیندهایی که انجام این فعالیتها را ممکن میکند، میپردازد. روانشناسی شناختی: ✓ روانشناسی شناختی، روانشناسی بررسی فرآیندهای ذهنی معرفی شده است. ✓ روانشناسی شناختی، شاخهای از روانشناسی است که به بررسی علمی فرآیندهای ذهنی از قبیل توجه، تمرکز، ادراک، حافظه، بازشناسی، تصویرسازی ذهنی، هوش مصنوعی، آفرینندگی، حل مسئله، تصمیمگیری، تفکر و زبان میپردازد. ✓ اینکه ذهن چگونه اطالعات دریافتی از حواس گوناگون را درک کرده یا حافظه انسان چگونه عمل میکند و چه ساختاری دارد، از موضوعات مو رد بررسی در روانشناسی شناختی بوده که با روش پژوهش علمی و بررسی موارد قابل مشاهده دنبال میشود. ✓ تمرکز اصلی روانشناسی شناختی بر بررسی شناخت است. ✓ آیزیک و کین، شناخت را به دو حوزه شناخت پایه و شناخت عالی )تفکر( تقسیم میکنند. ✓ به نحوه پردازش اطالعات و دستکاری شدن اطالعات در جریان بیاد آوردن، تفکر و دانستن، شناخت میگویند. تاریخچه روانشناسی شناختی: ✓ در نوشتههای فیلسوفان یونانی نظیر افالطون و ارسطو، به فرآیندهای شناختی اشاره شده است. ✓ با پایهگذاری دو مکتب ساختارگرایی و کارکردگرایی که به مطالعه ذهن میپرداختند، اولین جرقههای شکلگیری روانشناسی شناختی زده شد. ✓ از زمان تاسیس روانشناسی بعنوان یک علم توسط وونت در سال 1879 و در واقع تاسیس مکتب ساختارگرایی توسط وی و توسعه آن توسط ادوارد تیچنر، بر مطالعه ذهن و هوشیاری تاکید شد. ✓ وونت و تیچنر بدلیل تاکید بر فرآیندهای ذهنی، جزء اولین پیشروان روانشناسی شناختی محسوب میشوند. ✓ ساختگرایان با استفاده از روش دروننگری، تالش میکردند ساختار ذهن و ادراکات آن را با تجزیه به اجزای تشکیل- دهنده آن بررسی کنند. ✓ کارکردگرایان معتقد بودند روانشناسان باید بر فرآیند اندیشه تمرکز کنند نه بر محتوا و ساختار ذهن. ✓ هر دو مکتب فوق با مفهوم هوشیاری سروکار داشتند ولی ساختگرایان، عناصر هوشیاری و کارکردگرایان، کارکردهای آن را مطالعه میکردند. ✓ با ظهور رفتارگرایی در اوایل قرن بیستم، دروننگری از مد افتاده و از سوی رفتارگرایان، منسوخ اعالم شد. ✓ جان واتسون در سال 1913 نوشت که روانشناسی باید هرگونه اشاره به هوشیاری را کنار بگذارد. ✓ بین سالهای دهه 1950 تا 1970 ،موج رفتارگرایی تغییر جهت داده و تمرکز بر روی موضوعاتی شناختی مانند توجه، حافظه و حل مسئله قرار گرفت که به این دوره، انقالب شناختی میگویند 3 ✓ در دوره انقالب شناختی بود که پژوهشهای قابل مالحظهای در زمینه مدلهای پردازش و روشهای پژوهش شناختی صورت گرفت و برای نخستین بار، عبارت روانشناسی شناختی بکار برده شد. ✓ جرقههای انقالب شناختی در سالهای دهه 1930 زده شد. ✓ گاتری، روانشناس رفتارگرا اظهار داشت که روانشناسی باید محرک را بصورت امور ادراکی یا شناختی توصیف کند. ✓ تولمن با ارائه نظریه شرطیسازی انتظاری و رفتارگرایی هدفمند، اهمیت متغیرهای شناختی را زنده کرد. ✓ روانشناسی گشتالت با تاکید بر سازمان، ساخت، روابط، نقش فعال آزمودنی و نقش مهمی که ادراک در یادگیری و حافظه ایفا میکند، به شکلگیری جنبش شناختی کمک کرده است. ✓ جرج میلر و اولریک نیسر، خدمات زیادی به رشد روانشناسی شناختی کردهاند. ✓ میلر به همراه جروم برونر، یک مرکز پژوهشی در هاروارد برای مطالعه ذهن انسان تاسیس کرد. ✓ میلر و برونر، مرکز مطالعات خود را مرکز مطالعات شناختی نام گذاری کردند. ✓ میلر با ارائه مقالهای به نام "عدد جادویی هفت، بعالوه یا منهای دو، برخی محدودیتهای ظرفیت پردازش"، نوام چامسکی با ارائه نظریه خود در مورد زبان و نیوئل و سایمون با ارائه مدل عمومی حل مسئله، از جمله پیشگامان روانشناسی شناختی جدید محسوب میشوند. ✓ اولریک نیسر در سال 1967 ،کتاب روانشناسی شناختی خود را منتشر کرد که سهم عمدهای در رشد و تحکیم روانشناسی شناختی داشته و لقب پدر روانشناسی شناختی را به خود اختصاص داد.

دسته بندی: عمومی » گوناگون

تعداد مشاهده: 75 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

حجم فایل:649 کیلوبایت

 قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: