12,000 تومان
  • فروشنده : daftar

  • کد فایل : 64234
  • فرمت فایل دانلودی : pdf
  • تعداد مشاهده : 5788
  • تعداد صفحات : 26

آخرین فایل ها

- بیشتر -

ارائه مبحث تلرانس هندسی

فایل قابل ارائه در مورد چیستی تلرانس هندسی

0 5.8k

تولرانس هندسی برای دانشجویان رشته ساخت و تولید

سیستم تلرانس هندسی به عنوان جایگزین تلرانس ابعادی در صنعت حدود یکقرن
است که مورد استفاده قرار می گیرد.
این سیستم تلرانس گذاری منجر به تولید یک زبان بین المللی در عرصه مهندسی
شده است که در تمام صنایع کاربرد دارد


محتوای فایل دانلودی

فایل قابل ارائه

12,000 تومان