امروز شنبه , 11 آذر 1402

شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر

فایل ها 46,116 تعداد

دانلود فایل طرح درس داستان حضرت زکریا و مریم را در کتاب قرآن پایه چهارم

دانلود فایل طرح درس داستان حضرت زکریا و مریم را در کتاب قرآن پایه چهارم

قسمتی از متن هدف کلی جلسه : دانش آموزان باید مفاهیم درس داستان حضرت زکریا و مریم را در کتاب قرآن پایه چهارم به طور کامل فرا بگ

15,000 تومان

دریافت
دانلود فایل کامل طرح درس داستان حضرت زکریا و یحیی را در کتاب قرآن پایه چهارم

دانلود فایل کامل طرح درس داستان حضرت زکریا و یحیی را در کتاب قرآن پایه چهارم

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری

18,000 تومان

دریافت
دانلود فایل طرح درس ملی درس داستان های حرف های آسمانی را در کتاب قرآن پایه

دانلود فایل طرح درس ملی درس داستان های حرف های آسمانی را در کتاب قرآن پایه

سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری درس داستان های حرف های آسمانی فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین

12,500 تومان

دریافت
دانلود فایل طرح درس درس وقف -َ -ِ –ٌ را در کتاب قرآن پایه چهارم

دانلود فایل طرح درس درس وقف -َ -ِ –ٌ را در کتاب قرآن پایه چهارم

مدرس : مدت تدریس : 90 دقیقه تعداد دانش آموزان : صفحه : آموزشگاه : اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و

15,000 تومان

دریافت
دانلود فایل کامل طرح درس وقف تنوین را در کتاب قرآن پایه چهارم

دانلود فایل کامل طرح درس وقف تنوین را در کتاب قرآن پایه چهارم

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری

15,000 تومان

دریافت
دانلود فایل طرح درس ملی درس سوره آل عمران را در کتاب قرآن پایه چهارم

دانلود فایل طرح درس ملی درس سوره آل عمران را در کتاب قرآن پایه چهارم

سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری درس سوره آل عمران فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده در کتاب

15,000 تومان

دریافت
دانلود فایل کامل طرح درس درس سوره اعلی را در کتاب قرآن پایه چهارم

دانلود فایل کامل طرح درس درس سوره اعلی را در کتاب قرآن پایه چهارم

سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری درس سوره اعلی فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده در کتاب قرآن

14,000 تومان

دریافت
دانلود طرح درس ملی درس لطف حق را در کتاب فارسی پایه چهارم

دانلود طرح درس ملی درس لطف حق را در کتاب فارسی پایه چهارم

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیر

18,000 تومان

دریافت
دانلود وخرید فایل درس مدرسه هوشمند را در کتاب فارسی پایه چهارم به طور کامل

دانلود وخرید فایل درس مدرسه هوشمند را در کتاب فارسی پایه چهارم به طور کامل

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیر

18,000 تومان

دریافت
طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس مهمان شهر ما کتاب فارسی پایه چهارم

طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس مهمان شهر ما کتاب فارسی پایه چهارم

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری

18,000 تومان

دریافت
دانلود فایل طرح درس ملی مفاهیم درس مدرسه هوشمند را در کتاب فارسی پایه چهارم

دانلود فایل طرح درس ملی مفاهیم درس مدرسه هوشمند را در کتاب فارسی پایه چهارم

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیر

12,500 تومان

دریافت
دانلود فایل word درس مهمان شهر ما را در کتاب فارسی پایه چهارم

دانلود فایل word درس مهمان شهر ما را در کتاب فارسی پایه چهارم

بسمه تعالی طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی درس مهمان شهر ما کتاب فارسی پایه چهارم تاریخ اجرا : صفحه : اهداف بر اساس

20,000 تومان

دریافت
دانلود طرح درس ملی طرح درس بر اساس بسته تحولی خوانا سطح تلفیق مقدماتی

دانلود طرح درس ملی طرح درس بر اساس بسته تحولی خوانا سطح تلفیق مقدماتی

آماده سازی ● وسایل و رسانه های آموزشی مورد نیاز: تصاویر کتاب و لوح فشرده کتاب گویا، متن و صوت درس پرسشگری - تصاویر و فیلم آمو

25,000 تومان

دریافت
دانلود طرح درس ملی با لینک مستقیمدرس وقف مه و مه ی را در کتاب قرآن پایه چهارم

دانلود طرح درس ملی با لینک مستقیمدرس وقف مه و مه ی را در کتاب قرآن پایه چهارم

سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری درس وقف مه و مه ی فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده در کتاب

12,500 تومان

دریافت
دانلود فایل طرح درس ملی درس علامت مد را در کتاب قرآن پایه چهارم

دانلود فایل طرح درس ملی درس علامت مد را در کتاب قرآن پایه چهارم

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری

15,000 تومان

دریافت
دانلود فایل طرح درس ملی با لینک مستقیم درس وقف ة را در کتاب قرآن پایه چهارم

دانلود فایل طرح درس ملی با لینک مستقیم درس وقف ة را در کتاب قرآن پایه چهارم

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری

17,500 تومان

دریافت
دانلود فایل طرح درس ملی درس آشنایی با خط قرآن کریم را در کتاب قرآن پایه چهارم

دانلود فایل طرح درس ملی درس آشنایی با خط قرآن کریم را در کتاب قرآن پایه چهارم

دانلود فایل معلمان نمونه سال 1403 مدرس : مدت تدریس : 90 دقیقه تعداد دانش آموزان : صفحه : آموزشگاه : اهداف بر اساس تلف

10,000 تومان

دریافت
دانلود فایل طرح درس ملی درس آشنایی با خط قرآن کریم را در کتاب قرآن پایه چهارم

دانلود فایل طرح درس ملی درس آشنایی با خط قرآن کریم را در کتاب قرآن پایه چهارم

دانلود فایل معلمان نمونه سال 1403 مدرس : مدت تدریس : 90 دقیقه تعداد دانش آموزان : صفحه : آموزشگاه : اهداف بر اساس تلف

10,000 تومان

دریافت
دانلود فایل طرح درس ملی بصورتword درس حروف مقطعه را در کتاب قرآن پایه چهارم

دانلود فایل طرح درس ملی بصورتword درس حروف مقطعه را در کتاب قرآن پایه چهارم

سطح هدف : وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری درس حروف مقطعه فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده در کتاب قرآ

15,000 تومان

دریافت
  • صفحه
  • از 2306
  • »