12,000 تومان
  • فروشنده : daftar

  • کد فایل : 64238
  • فرمت فایل دانلودی : pdf
  • تعداد مشاهده : 6714
  • تعداد صفحات : 30

آخرین فایل ها

- بیشتر -

ارائه تحقیق با موضوع کریپر روبات

فایل قابل ارائه تحقیق با موضوع کریپر روبات

0 6.7k

فایل قابل ارائه تحقیق با موضوع کریپر روبات

گریپر باحرکت خطی:
این نوع گریپر می تواند در دودسته(دو فکه وسه فکه)طبقهبندی شود.سیلندر
موجود داخل این نوع گریپردوطرفهاست.
دراین نوع گریپر از هر دوسمت امکان ورود هوای فشرده وجود دارد و فک
ها به طور اتوماتیک تنظیم میشوند یعنی باهم حرکت میکنند.
این نوع گریپر قابلیت گرفتن قطعات از داخل و خارج را دارا میباشد و
همچنین نصب ان بسیارساده است


محتوای فایل دانلودی

فایل قابل ارائه

12,000 تومان