15,000 تومان
  • فروشنده : daftar

  • کد فایل : 64260
  • فرمت فایل دانلودی : pdf
  • تعداد مشاهده : 10480

آخرین فایل ها

- بیشتر -

فایل تحقیق اضطراب امتحان و راهکار های کاهش آن

فایل تحقیق اضطراب امتحان و راهکار های کاهش آن

0 10.5k

فایل تحقیق اضطراب امتحان و راهکار های کاهش آن

اضطراب امتحان و راهکار های کاهش آ ن
خوب می دانیم که مواجه نشدن با احساساتی ماننداضطرابو استرس در زندگی، غیر ممکن است. به
طور قطع می توان گفت، همه ی ما در شرایط و موقعیت های مختلف، دچار اضطراب شده ایم.
اضطراب امتحان چیست ؟
اضطراب یک حالت روانشناختیناخوشایند است؛ مسلما این نوع اضطراب در موقعیت هایی رخ می دهد که
فرد باید در یک آزمون یا امتحان شرکت کند.
فرد مضطرب، در موقعیت هایی که امتحان دارد، دارای خلقی آشفته، پریشان و نگرانی بیش از اندازه می
باشد.
فردی که با اضطراب امتحان، دست و پنجه نرم می کند،ممکن اس تعملکرد ضعیفتری در امتحانات
داشته
باشد، چرا که اضطراب امتحان او بر فرآیند یادگیری و عملکردش تاثیر می گذارد.


محتوای فایل دانلودی

فایل تحقیق اضطراب امتحان و راهکار های کاهش آن

15,000 تومان